همگانی ●عاشقانه ای برای مادر●

mahan hashemi

mahan hashemi

کاربر VIP انجمن
کاربر VIP انجمن
2/9/19
1,819
21,163
113
تهران
کاش هرگز بزرگ نمی شدم
و نمی فهمیدم
پدرم به من دروغ گفت
که هر چیزی را در خاک بکاری
روزی سبز خواهد شد
و این از لطف خداوند است
چرا کسی نمی فهمد؟
من سالهای زیادی انتظار کشیدم
اما مادرم سبز نشد!

#مامان_پروانه

#آقای_گیج

انجمن ناول کافه