◀ لالایی‌های محلی به همراه ترجمه▶

  • شروع کننده موضوع .SARISA.
  • تاریخ شروع
.SARISA.

.SARISA.

کاربر ناول کافه
عضو انجمن
23/6/19
808
7,244
93
کهن‌ترین لالایی جهان به زبان کردی باستان با معنی

روڵه لای لایه، کۆرپه‌م لای لایه

rolla lāy lāya, korpam lāy lāya
ن
زانم بوچی ده‌نگت ده‌رنایه
nizānim bočî dangit darnāya
ئاشیمه ووهوو وه‌هیشتم ئه‌ستی
astîāšê wohū wahîštim astî
ئووشتا ئه‌ستی‌یه ئووشتا ئه‌همایی

oūštā astîya oūštā ahmāyî
هی‌یه‌ت ئه‌شایی وه‌هیشتای ئه‌شیم

hîyat ašāyî wahîštāy ašêm
یه‌تا ئاهووه تی‌ری‌یو ئه‌تها

yatā āhowa tîrîyo athā
ره‌تووش ئه‌‌شاته چیت هه‌چا یه‌تا

ratūš ašāta čît hačā yatā
وه‌نگه هو ئه‌شا ده‌زدا ئامه‌نه‌نگ

wanga ho ašā dazdā āmanang
شیوس نه‌نامه ئه‌نگ هواشه‌ مه‌زدا

šîyūs nanāma ang hwāša mazda
هی‌یه‌ت ئه‌شایی وه‌هیشتای ئه‌شیم

hîyat ašāyî wahîštāy ašêm
خشته‌ری میچا ئاهورایی ئا

xištarê mêcā āhorāyî ā
ییم درگو پی‌یو ده‌ده‌ت راستاریم

yîm dirgo pîyo dadat rāstārêm
رۆڵه لای لایه، کۆرپه‌م لای لایه

rolla lāy lāya, korpam lāy lāya
گوێ بگره له من، ده‌نگی ئه‌زدایه

gwê bigra lamin dangî azdāya
هی‌یه‌ت ئه‌شایی وه‌هیشتای ئه‌شیم...

hîyat ašāyî wahîštāy ašêm…


فرزندم لالا، دلبندم لالا، نمی دانم چرا صدایت درنمی‌آید
راستی و داد بهترین است
پاکی، خوشبختی است
خوشبختی برای کسی است که راستی و داد را برای راستی و داد انجام دهد
همانگونه که خداوند راستی و دادگری است
راهبر دنیایی نیز باید بر پایه راستی و دادگری برگزیده شود
این دو با کردارها و اندیشه نیک(وهومن) برگزیده می‌شوند
تا همه کردارها، از روی نیکی و راستی و خرد انجام داده شوند
همانگونه که خداوند راستی و دادگری است
و راستی و دادگری در همه جا خود را بنمایاند
و نیک کرداری، با نیروی اهورایی پرورش یابد
و به یاری ناتوانان وناداران بشتابد
فرزندم لالا، دلبندم لالا
گوش به من بسپار، صدای خداوند است
همان گونه که خداوند، راستی و دادگری است
و ...
 
.SARISA.

.SARISA.

کاربر ناول کافه
عضو انجمن
23/6/19
808
7,244
93
به نظر شمام رنگش چشمو اذیت میکنه؟:straight-face:
اگه آره بیاید تو پروفم بگید که باهم غصه بخوریم وگرنه انقد بیکار نیستم که از اول رنگو عوض کنم فقط انقد بیکار بودم که رنگی رنگی کردمش:))
این رنگم مرضم گرفت بزنم چشمتون اذیت شه:))