محك شخصيت خود ^_^

  • شروع کننده موضوع Tannaz
  • تاریخ شروع
s.shaygan

s.shaygan

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
8/10/19
96
864
83
20
1ابی شفاف
2مربع
3بله
4سیاه سفید قرمز سبز ابی
5قله
6قهوای
7اسب
 
  • لایک
Reactions: Tannaz
دخی شرور

دخی شرور

کپیست
کپیست
21/10/19
211
204
43
کوچه های غم
به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و شخصیت خودتان را محک بزنید.


1. دریا را با کدام یک از تیره، شفاف، سبزویژگی های زیر تشریح می کنید؟

آبی ، گل آلود
آبی شفاف


2. کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

دایره

3. فرض کنید در راهرویی راه می روید. دو در می بینید، یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو و هر دو در نیز باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است، آیا آن را برمی دارید؟

بله، خیر

بله

4. این رنگ ها را ترجیح می دهید چگونه اولویت بندی شوند؟

قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید


قرمز، سیاه، سفید، سبز
5. دوست دارید از نظر ارتفاع در کدام قسمت کوه باشید؟

قله

6. در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه ای، سیاه یا سفید

سفید

7. طوفانی در راه است، کدامیک را انتخاب می کنید؟

یک اسب یا یک خانه
اسب
 
  • لایک
Reactions: Tannaz
سَرKob

سَرKob

طراح انجمن
طراح انجمن
ویراستار آزمایشی
به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و شخصیت خودتان را محک بزنید.


1. دریا را با کدام یک از تیره، شفاف، سبزویژگی های زیر تشریح می کنید؟

آبی ، گل آلود2. کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث3. فرض کنید در راهرویی راه می روید. دو در می بینید، یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو و هر دو در نیز باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است، آیا آن را برمی دارید؟

بله، خیر4. این رنگ ها را ترجیح می دهید چگونه اولویت بندی شوند؟

قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید5. دوست دارید از نظر ارتفاع در کدام قسمت کوه باشید؟6. در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه ای، سیاه یا سفید7. طوفانی در راه است، کدامیک را انتخاب می کنید؟


یک اسب یا یک خانه
آبی روشن
دایره
برمی‌دارم
آبی سفید سیاه قرمز سبز
نوک قله
قهوه ای
خانه
 
  • لایک
Reactions: Tannaz