لیست کالری‌های مواد غذایی

GisOw aRamiS

GisOw aRamiS

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
29/3/19
1,702
31,270
113
دنیای آبی و بنفش
کالری میوه ها

آلبالو ۱ عدد ۳

آلبالو ۱ لیوان ۷۰

آلبالو ۱۰۰ گرم ۶۰

آلو زرد ۱ عدد ۶۰

آلو زرد ۱۰۰ گرم ۷۵

آلو قرمز ۱۰۰ گرم ۴۶

آلو قرمز متوسط ۱ عدد ۴۰

آلوئه‌ور ۱۰۰ گرم ۶۰

آناناس ۱ لیوان ۷۰

آناناس ۱۰۰ گرم ۴۸

آواکادو ۱ عدد ۲۵۰

آواکادو ۱۰۰ گرم ۱۹۰

ازگیل ۱ عدد ۱۰

ازگیل ۱۰۰ گرم ۹۰

انار ۱۰۰ گرم ۴۰

انار بزرگ ۱ عدد ۱۴۰

انار دانه شده ۱ لیوان ۱۲۰

انار دانه شده ۱۰۰ گرم ۶۵

انبه ۱۰۰ گرم ۶۵

انبه متوسط ۱ عدد ۱۳۵

انجیر ۱۰۰ گرم ۷۰

انجیر خشک ۱۰۰ گرم ۳۰۰

انجیر متوسط ۱ عدد ۲۵

انگور سبز ۱۰۰ گرم ۷۰

انگور قرمز ۱۰۰ گرم ۷۰

به ۱۰۰ گرم ۳۰

به متوسط ۱ عدد ۷۵

پرتقال ۱۰۰ گرم ۳۵

پرتقال متوسط ۱ عدد ۷۵

تمر هندی ۱ عدد ۵

تمر هندی ۱۰۰ گرم ۲۴۰

تمشک ۱ لیوان ۵۵

تمشک ۱۰۰ گرم ۵۲

توت خشک ۱۰۰ گرم ۳۶۰

توت سفید ۱ عدد ۲

توت سفید ۱ لیوان ۵۰

توت سفید ۱۰۰ گرم ۴۵

توت سیاه (شاه توت) ۱ لیوان ۶۰

توت سیاه (شاه توت) ۱۰۰ گرم ۵۰

توت فرنگی ۱ لیوان ۵۵

توت فرنگی ۱۰۰ گرم ۳۲

چاقاله بادام ۱ عدد ۴

خربزه ۱ لیوان ۴۵

خربزه ۱۰۰ گرم ۲۵

خرمالو ۱۰۰ گرم ۶۰

خرمالوی متوسط ۱ عدد ۷۰

خیار ۱۰۰ گرم ۱۲

خیار قلمی ۱ عدد ۵

ریواس ۱ لیوان ۲۱

ریواس ۱۰۰ گرم ۲۱

زالزالک ۱۰۰ گرم ۶۰

زردآلو ۱ عدد ۲۰

زردآلو ۱۰۰ گرم ۵۰

زغال اخته ۱ عدد ۱

زغال اخته ۱۰۰ گرم ۵۷

سیب ۱۰۰ گرم ۵۰

سیب متوسط ۱ عدد ۷۵

شلیل ۱۰۰ گرم ۶۰

شلیل متوسط ۱ عدد ۴۴

طالبی ۱۰۰ گرم ۲۵

غوره ۱۰۰ گرم ۳۰

کیوی ۱۰۰ گرم ۵۰