طالع بینی ازدواج ماه های مختلف بایکدیگر!

  • شروع کننده موضوع الهه ناز
  • تاریخ شروع
الهه ناز

الهه ناز

طراح آزمایشی
طراح آزمایشی
ویراستار آزمایشی
19/10/19
112
1,156
93
18
شهر پری
forum.novelcafe.ir
انجمن ناول کافه
پیوند فروردین با سایر ماه ها
فروردین با فروردین :
(نیکو) این نوع ازدواج خوب است و زوجین با یکدیگر سازش دارند و به مشکلات هم واقع بین هستند و ازصفات مثبت یکدیگر آگاهی دارند.
فروردین با اردیبهشت:(متوسط) این نوع ازدواج در رده متوسط قرار دارد و زوجین ویژگی های مشترکی مانند میل به حاکمیت و خودخواهی دارند.
فروردین با خرداد :(بد ) اگرفروردینی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین خرداد ماه برایتان بد است زیرا این افراد پر جنب و جوش ،بی قرار ،تنوع طلب و سرکش هستند.
فروردین با تیر :( متوسط ) ازدواج با متولدین تیر ماه به علت ویژگی برون گرایی ، ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد.
فروردین با مرداد :(خوب ) ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین مرداد ماه پیوند موفقی خواهد بود زیرا هماهنگی وجود دارد.
فروردین با شهریور :( بد ) ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین شهریور ماه بد است زیرا یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب است.
فروردین با مهر :( بسیار خوب ) متولدین فروردین و مهر ویژگی های مثبت مشترکی با یکدیگر دارند و افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد هستند.
فروردین با آبان :( بد ) اگرفروردینی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین آبان ماه برایتان بد است زیرا هر دو زوج در این ماه آزادیخواه ،سلطه گر ،خواهان تنهایی و درون گرا هستند.
فروردین با آذر :( عالی ) این ازدواج از نیکوترین ازدواج هاست و زوجین در آن کم ترین اختلاف و هیاهو را دارند .
فروردین با دی :(بد ) متولدین این دو ماه با یکدیگر تفاهم چندانی ندارند مرموز و محافظه کار هستند.
فروردین با بهمن :( بد ) ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین بهمن ماه پیوند موفقی نخواهد بود زیرا زوجین سلطه گر، آرمان گرا هستند و موقعیت درک یکدیگر را ندارند.
فروردین با اسفند :( متوسط ) پیوند متولدین فروردین ماه و اسفند ماهی ها متوسط است و ممکن است با مشکل مواجه باشد و یا ممکن است پیوند خوبی باشد.
***
پیوند اردیبهشت با سایر ماه ها
اردیبهشت با فروردین :
(متوسط ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین فروردین ممکن است مشکلات قابل حل شدن داشته باشد.
اردیبهشت با اردیبهشت :( متوسط ) متولدین این ماه ها نسبتا خودرای و لجباز هستند و ممکن در ازدواج دچپار مشکل شوند.
اردیبهشت با خرداد :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه ها بسیار تیزهوش ، کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند.
اردیبهشت با تیر :( بسیار خوب ) این ازدواج از نیکوترین ازدواج هاست و زوجین در آن کم ترین اختلاف را دارند و بسیارخانواده دوست خونگرم هستند و پیوندی محکم و استواربا یکدیگر دارند.
اردیبهشت با مرداد :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین اردیبهشت ماه و متولدین مرداد پیوند موفقی خواهد بود زیرا هر دو زوجین عاشق پیشه ، با صداقت ،وفاداربه یکدیگر هستند و پیوندی مملو از آرامش دارند.
اردیبهشت با شهریور :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها بدون مشکل است و یکی از زوجین جوانمرد ، باسخاوت ،مددکار است.
اردیبهشت با مهر :( متوسط ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین متوسط است و زوجین دارای ویژگی هایی مانند اهل اعتدال معاشرتی ،خونسرد و کمی حسود هستند.
اردیبهشت با آبان :( خوب ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین آبان نیکوست و ویژگی های این ازدواج آرمان گرایی، بلندپروازی همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاریست.
اردیبهشت با آذر :( متوسط ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین آذر تاحدودی خوب است اما ممکن است این زوجین با یکدیگر نا سازگار باشند . از دیگر ویژگی های آن ها جسوربودن ، بی پروایی، نیازمند به آزادی است.
اردیبهشت با دی :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین دی پیوند موفقی است زیرا این افراد با ثبات ، راز نگه دار هستندو پیوندی مستحکم و پابرجایی با یکدیگر دارند.
اردیبهشت با بهمن :( بد ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین بهمن بد است زیرا ویژگی این زوجین با یکدیگر تفاوت دارد و هر دو آن ها کنجکاو، آزادیخواه و آرمان گرا هستند.
اردیبهشت با اسفند :( خوب ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین اسفند خوب است و این افراد ، تودار و بسیار محتاط و با یکدیگر سازگاری را دارند.
***
پیوند خرداد با سایر ماه ها
خرداد با فروردین
:( بد ) اگرخردادی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین فروردین ماه برایتان بد است زیرا آن ها افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم هستند.
خرداد با اردیبهشت :( متوسط ) ازدواج متولدین خردادو متولدین اردیبهشت از نوع متوسط است اما این زوجین با یکدیگر زیاد سازگار نیستند وافرادی تیزهوش ،کنجکاو ، تنوع طلب هستند.
خرداد با خرداد :( خوب ) ازدواج متولدین خرداد با یکدیگر خوب است زیرا هر دو آن ها مشورت پذیر ،با استدلال ،توانا در برطرف کردن مشکلات هستند.
خرداد با تیر :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه ها با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند.
خرداد با مرداد :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها موفق است و آن ها می توانند زوجی جذاب و اجتماعی برای یکدیگر باشند و صفات مشترک فراوان با هم دارند.
خرداد با شهریور :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
خرداد با مهر :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند.
خرداد با آبان :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه ها برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند.
خرداد با آذر :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها زندگی سرشار از ذوق و شوق دارند.
خرداد با دی :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و زوجین متولد این ماه ها خویشتندار، سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.
خرداد با بهمن :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگرهستند.
خرداد با اسفند :( بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بد است وبا یکدیگر تفاهم ندارند و زوجین متولد این ماه ها خیالباف ، رویا پرداز
***
پیوند تیر با سایر ماه ها
تیر با فروردین
:(متوسط ) در ازدواجشان مشکلاتی وجود دارد و برون گرا ، ایده آلیست هستند.
تیر با اردیبهشت :( بسیار خوب ) ازدواج موفقی دارند و نقطه اشتراک زیادی با یکدیگر دارند.
تیر با خرداد :( متوسط ) متوسط است و ممکن است دچار مشکل شوند چون یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی است.
تیر با تیر :( خوب ) پیوند خوبی دارند اما اختلاف سلیقه شان با یکدیگر فراوان است.
تیر با مرداد :( خوب ) ازدواج موفقی دارند وخصوصیات مشترک زیاد ی باهم دارند.
تیر با شهریور :(بسیار خوب) ازدواجشان بسیار خوب است و یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ است.
تیر با مهر :( بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند هستند و ازدواج بسیار خوبی با یکدیگر دارند.
تیر با آبان :( متوسط ) ازدواجشان متوسط است و به جز مسائل مالی در سایر مسائل هماهنگ می باشند.
تیر با آذر :(بد ) ازدواجشان با یکدیگر از نوع بد است و یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده است.
تیر با دی :(خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود.
تیر با بهمن :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است اما به سعی و کوشش نیاز دارد.
تیر با اسفند :( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل می باشد.
***
پیوند مرداد با سایر ماه ها
مرداد با فروردین :
( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.
مرداد با اردیبهشت :( بسیار خوب ) این نوع ازدواج بسیارخوب است و ازدواجی موفق و پایداراست و زوجین در آن مهربان و خانواده دوست هستند.
مرداد با خرداد :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب است آن ها اجتماعی ، خونگرم و با یکدیگر سازگارند.
مرداد با تیر :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و موقعیت همدیگر را درک می کنند و اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند.
مرداد با مرداد :( خوب ) این نوع ازدواج خوب است وزوجین صفات مشترک زیادی با هم دارند که باعث تقویت پیوندشان خواهد شد.
مرداد با شهریور :( متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است زیرا یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند است.
مرداد با مهر :( خوب ) این نوع ازدواج خوب است و زوجین در آن با آرامش و ملایمت همراه با منطق زندگی می کنند.
مرداد با آبان :(متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است وزوجین یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران است.
مرداد با آذر :( متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است زیرا یکی از زوج ها پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال است.
مرداد با دی (متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است وشاید زوجین به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی دچار اختلاف شوند.
مرداد با بهمن :(خوب ) این نوع ازدواج خوب است و هر دو زوجین آرمان گرا و ایده آلیست هستند و پیوندی موفق خواهند داشت.
مرداد با اسفند :( خوب ) این نوع ازدواج خوب است وزوجین در آن با هماهنگی بسیار مناسب درپی برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگرهستند.
***
پیوند شهریور با سایر ماه ها
شهریور با فروردین
:(بد ) ازدواج متولدین شهریور و فروردین ماه پیوند نا موفقی خواهد بود زیرا یکی پاک سرشت ،انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب است .
شهریور با اردیبهشت :( خوب ) ازدواج متولدین شهریور واردیبهشت ماه پیوند موفقی خواهد بودزیرا صفات مشترک و خوب نظیر جوانمردی و نجابت با یکدیگر دارند.
شهریور با خرداد :(متوسط ) ازدواج متولدین شهریور و خرداد ماه متوسط خواهد بود زیرا یکی عاطفی و عاشق پیشه دیگری با نظم و برنامه مشخص است.
شهریور با تیر :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین شهریور وتیر ماه بسیار پیوند موفقی خواهد بود زیرا این زوج ها در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان هستند.
شهریور با مرداد :( متوسط ) ازدواج متولدین شهریور و مردادماه پیوند متوسطی خواهد بود زیرا هر دو نسبتا لجباز و خودرای هستند و شاید در زندگی با مشکل مواجه شوند.
شهریور با شهریور :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند بسیار موفقی خواهد بود زیرا هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند.
شهریور با مهر :( خوب ) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند خوبی خواهد بود زیرا مشورت پذیر با منطق هستند و در برطرف کردن مشکلات توانا می باشند.
شهریور با آبان :( متوسط ) ازدواج متولدین شهریور و آبان ماه متوسط خواهد بودزیرا یکی از زوجین جسور و بی پروا وسرشار از انرژی و بلند پروازهستند.
شهریور با آذر :( بد ) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند نا موفقی خواهد بود زیرا یکی از زوج ها در زندگی تنوع طلب ،خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط هستند.
شهریور با دی :( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت است.
شهریور با بهمن :( متوسط ) چنین پیوندی متوسط است اما با سعی و کوشش می تواند خوب باشد.
شهریور با اسفند :(خوب ) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند موفقی خواهد بود و زوجین بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود.
***
پیوند مهر با سایر ماه ها
مهر با فروردین
:(بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب اس زیرا آن ها خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد هستند.
مهر با اردیبهشت :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است زیرا آن ها انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند.
مهر با خرداد :(بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب است چون آدم هایی حسابگر ،خونگرم هستند و تفاهم مناسبی با هم دارند.
مهر با تیر :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب است و این زوجین اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا هستند.
مهر با مرداد :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است و آن ها در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.
مهر با شهریور :( خوب ) پیوندی موفق دارند چون منصف عادل و با سلیقه هستند.
مهر با مهر :( خوب ) ازدواج متولدین مهربا یکدیگربه دلیل اشتراکات زیادی که دارند می تواند موفق باشد.
مهر با آبان :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگراگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند.
مهر با آذر :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر موفق است و این زوجین دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند.
مهر با دی :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرمتوسط است و آن ها نسبتا خودرای ، بلندپروازندو ممکن است با مشکل روبرو شوند.
مهر با بهمن :( بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربد است و این افراد پر جنب و جوش ،بی قرار، تنوع طلب و سرکش هستند.
مهر با اسفند :(بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرپیوندی موفق است چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.
***
پیوند آبان با سایر ماه ها
آبان با فروردین
:( بد ) این نوع ازدواج بد است و زوجین آزادی خواه ،سلطه گر ،خواهان تنهایی و درون گرا هستند.
آبان با اردیبهشت :( خوب ) این نوع ازدواج خوب است و زوجین آرمان گرا ،بلند پرواز، همراه با جاذبه و اقتدار هستند.
آبان با خرداد :(متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین در آن برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند.
آبان با تیر :(متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند.
آبان با مرداد :( متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران است.
آبان با شهریور :( متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین در آن جسور، بی پروا ،سرشار از انرژی و بلند پروازهستند.
آبان با مهر :( متوسط ) این نوع ازدواج اگرچه خالی از دردسر نیست اما میتوانند موفق باشد.
آبان با آبان :( بد ) ازدواج متولدین این ماه با یکدیگر همراه با مشکلات فراوان است زیرا زوجین مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن هستند.
آبان با آذر :( متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین یکی سختگیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.
آبان با دی :( بد ) این نوع ازدواج بسیاربد است زیرا هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند.
آبان با بهمن :( بد ) این نوع ازدواج بد است زیرا یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری است.
آبان با اسفند :(بد ) این نوع ازدواج بد است زیرا یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی می باشد.
***
پیوند آذر با سایر ماه ها
آذر با فروردین
:(عالی ) پیوند متولدین آذر و فروردین ماه بسیار موفق است و آنها کم ترین اختلاف و هیاهو را در زندگی تجربه می کنند.
آذر با اردیبهشت :(متوسط ) پیوند متولدین آذر و اردیبهشت ماه متوسط است و این افراد جسور ، بی پروا ، نیازمند به آزادی و بدون تفاهم هستند.
آذر با خرداد:( بسیار خوب ) پیوند متولدین آذر و خرداد ماه سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک است.
آذر با تیر:( بد ) پیوند متولدین آذر و تیرماه بد است زیرا یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده می باشد.
آذر با مرداد :(متوسط ) پیوند متولدین آذر و مرداد ماه متوسط است و یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال است.
آذر با شهریور:(بد ) پیوند متولدین آذر و شهریورماه بد است زیرا آن ها تنوع طلب ،خواهان استقلال و در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند.
آذر با مهر :( بسیار خوب ) پیوند متولدین آذر و شهریورماه بسیار خوب است زیرا دارای خصیصه هایی مثل محبت ، درستکاری هستند و مسئولیت پذیر می باشند.
آذر با آبان :( متوسط ) پیوند متولدین آذر و آبان ماه در حد متوسط است زیرا یکی سختگیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.
آذر با آذر:( بسیار خوب ) پیوند متولدین آذر با یکدیگر پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی است.
آذر با دی :( متوسط ) متولدین این ماه ها خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند و باید خویشتن دار باشند تا در زندگی دچار مشکل نشوند.
آذر با بهمن :( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی پیوند متولدین آذر و بهمن ماه خواهد بود چون مثبت گرا هستند.
آذر با اسفند :( متوسط ) پیوند متولدین آذر و اسفند متوسط است زیرا یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد.
***
پیوند دی با سایر ماه ها
دی با فروردین
:(بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربد است و آن ها تفاهم چندانی با هم ندارند و مرموز و محافظه کار هستند.
دی با اردیبهشت :( بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب است زیرا آن ها با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا دارند.
دی با خرداد :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است چون این زوجین خویشتندار ، سیاستمدارند و از سازگاری مناسب برخوردارند.
دی با تیر :(خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است و از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.
دی با مرداد :(متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند.
دی با شهریور :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و زندگی آن ها سرشار از محبت است.
دی با مهر :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرمتوسط است زیرا زوجین نسبتا خودرای و بلند پروازندو ممکن است با مشکل روبرو باشند.
دی با آبان :( بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بد است و هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه هستند.
دی با آذر :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند و باید خویشتندار باشند.
دی با دی :(متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرمتوسط است و خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود.
دی با بهمن :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی است.
دی با اسفند :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه می باشد.
***
پیوند بهمن با سایر ماه ها
بهمن با فروردین
:( بد ) پیوند متولدین بهمن و فروردین ماه بد است زیرا افرادی سلطه گر، آرمان گرا هستند و موقعیت درک یکدیگر را ندارند.
بهمن با اردیبهشت :( بد ) پیوند متولدین بهمن و اردیبهشت ماه بد است و این افراد کنجکاو ،آزادی خواه و آرمان گرا هستند و ایده متفاوت از یکدیگردارند.
بهمن با خرداد :( بسیار خوب ) پیوند متولدین بهمن و فروردین ماه بسیار خوب است و هر دو روحیه انسان دوستی دارند و همیشه آماده کمک به همدیگرهستند.
بهمن با تیر :( متوسط ) پیوند متولدین بهمن و تیرماه می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد.
بهمن با مرداد :( خوب ) پیوند متولدین بهمن و مرداد ماه خوب است زیرا هردو آرمان گرا و ایده آلیست هستند و پیوندی موفق دارند.
بهمن با شهریور :( متوسط ) پیوند متولدین بهمن و شهریورماه با سعی و کوشش می تواند خوب باشد.
بهمن با مهر :( بد ) پیوند متولدین بهمن و مهر ماه بد است و این افراد پر جنب و جوش ،بیقرار ،تنوع طلب و سرکش هستند.
بهمن با آبان :( بد ) پیوند متولدین این ماه با یکدیگر بد است زیرا یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری می باشد.
بهمن با آذر :( بسیار خوب ) پیوند متولدین بهمن و آذرماه از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند.
بهمن با دی :(متوسط ) پیوند متولدین بهمن و دی ماه متوسط است زیرا یکی محتاط و محافظه کار و دیگری سختگیر و جدی است.
بهمن با بهمن :( خوب ) پیوند متولدین بهمن با یکدیگر پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف است.
بهمن با اسفند :(خوب) پیوند متولدین بهمن و اسفند خوب است زیرا یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگرهستند.
***
پیوند اسفند با سایر ماه ها
اسفند با فروردین
:( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است ولی ممکن است پیوند خوبی باشد.
اسفند با اردیبهشت :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است و این زوجین افرادی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.
اسفند با خرداد :(بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بد است زیرا آن ها خیال باف و رویاپرداز مرموز هستند و تفاهم چندانی با همدیگرندارند.
اسفند با تیر :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل است.
اسفند با مرداد :(خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگراست.
اسفند با شهریور :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است زیرا این افراد بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند.
اسفند با مهر :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرپیوندی موفق است چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.
اسفند با آبان :( بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربد است زیرا یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی می باشد.
اسفند با آذر :( متوسط) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگردر حد متوسط است زیرا یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد.
اسفند با دی :( متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگردر حد متوسط است زیرا یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه است.
اسفند با بهمن :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است زیرا یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگرهستند.
اسفند با اسفند :( بد ) ازدواج متولدین اسفند با یکدیگربه خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است بد باشد.
 
Azar

Azar

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
18/10/19
280
2,108
93
فروردین و خرداد و مهر با من خوبن :big-smile2-smiley:
آذری
در هر صورت اینا در زندگی مهم نیست مهم انسان بودن هر دو طرفه