کامل شده دلنوشته دنیای تنهایی | رها فروغیان کاربر انجمن ناول کافه

وضعیت
موضوع بسته شده است.
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
حس بدی دارم.
حس تنها بودن، حس بد بودن.
نمی‌دانم آیا من بدم یا خوب؟
چه فرقی دارد. در هر حال برای هیچکس اهمیت ندارد.
برای هیچکس مهم نیست من خوبم یا بد؛ چون در زندگیشان وجود ندارم.
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
حالم بد است و حال، کسی نیست تا برایش بخوانم.
کسی نیست تا برایش بگویم.
بگویم از تنهایی ام،
بگویم از بی کسی ام،
بگویم از غریبی ام.
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
دور و برم همیشه آدم های زیادی هستند؛
اما هنگامی که میخواهمشان، هیچکدامشان نیستند.
هیچکدام یادشان نمی آیند که "منی" هم وجود دارد.
و من می ایستم و از دور، شادی های آنها را نگاه می‌کنم.
تنهای تنها...
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
دوست های زیادی دارم.
دوست هایی که وقتی میخندم و در مدرسه ام کنارم هستند.
دوست هایی که همیشه در پناهم درد و دل میکنند.
اما، هنگامی که غم دارم کسی نیست تا به درد و دل هایم گوش کند...
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
قلبم خودش را می‌کوباند.
میکوباند تا رها شود از این زندان احساساتم.
او اسیر است.
اسیر تنهایی وجودم.
اسیر احساساتی که برای هیچکس مهم نیست...
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
می‌خوانم.
میخوانم برای خودم. شاد میشوم برای خودم.
من عاشق خودم هستم. من خودم را بی قرار دوست دارم.
چون دلم برای خودم می‌سوزد.
برای خودم که کسی نیست تا دیوانه وار دوستش داشته باشد...
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
وقتی می‌نویسم، رها می‌شوم.
رها میشوم از زندانی که دور تا دورم را گرفته.
هنگامی که می‌نویسم، اسارتم برای مدتی قطع می‌شود.
دیگر می‌توانم حتی برای چند ثانیه هم که شده نفسی آسوده بکشم.
و آن هنگام است که تنها برای لحظه های کوتاهی، تنهایی مرا آزاد می‌سازد...
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
تنهایی ام غمی فراوان دارد
تنهایی ام، تنها است!
بدان وقتی که تنهایی ام تنها است،
چقدر من دیگر تنها هستم!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
قدم می‌زنم در پاییز مرگم
راه می‌روم در زیر باران
ولی کسی نیست تا دستم را بگیرد و عاشقانه دوستم بدارد.
آری من تنها قدم می‌زنم!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
71
155
18
هوا بسیار زیبا و دونفره است.
و من کسی را دارم تا با او به زیر بارانم قدم بزنم.
من همیشه با او راه می‌روم و به همه جا سر می‌زنم.
او تنهایی من است، من همیشه با اوقدم میزنم!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
وضعیت
موضوع بسته شده است.