کامل شده دلنوشته دنیای تنهایی | رها فروغیان کاربر انجمن ناول کافه

وضعیت
موضوع بسته شده است.
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
234815_shaden_to_lift_her_up_1000 (1).jpg

نام مجموعه دلنوشته: دنیای تنهایی
نام نویسنده: رها فروغیان
ژانر: تراژدی

مقدمه:
دستم می‌نویسد.
می‌نویسد از اعماق وجودم.
از اعماق وجودی که تنهاست.
آری!
من تنها هستم و در دنیایم،
تنهایی حکومت می‌کند!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
آسمان در هیاهوی بزرگی است!
چون فرشته ای عجیب در حال زندگی کردن است.
و هیچکس نمی‌داند که این فرشته،
مادرم است!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
*قلبم*
قلبم در مخلوطی
از شادی و غم گم شده است.
و کسی نمیداند که دلیل
غم و شادی های من چیست!
حال به کجا بروم؟
کجا ببرم این کوله بار غم را؟
کجا بذر شادی های دروغینم را پخش کنم؟
کی گیاهان غم را از دلم درو کنم؟
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
*مرگ*
من مرگ را دوست دارم.
مرگ زیباست!
چون مرگ با آمدنش مرا از این دنیا،
راحت می‌سازد!
مرگ غم را دور می‌کند.
از جسمم نه! از روحم.
با مرگ روحم آزاد می‌شود.
آزاد می‌شود از تمامی سختی ها.
دیگر چشمانم این غم سنگین را به دوش نمی کشند!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
دلم برای آدم های این سرزمین می‌سوزد
چون نمیدانند که خود اصلیشان،
کدام چهره است،
و هر روز به دنبال چهره ی اصلیشان،
چهره ی جدیدی متولد می‌کنند!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
*حرف های مردم*
من دوست ندارم برای حرف های مردم زندگی کنم.
نمی‌خواهم به خاطر آنها زندگی ام را تباه کنم.
من میخواهم برای خودم زندگی کنم.
زندگی ای که کسی برای ان تصمیم نمیگیرد!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
من بر اساس پایه و بنیاد بسیار زیبایی زنده هستم.
پایه و بنیادی که مرا اینگونه قوی و محکم ساخته است. می‌دانید آن پایه و بنیاد چیست؟
مادرم!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
*نمی‌دانم*
از افرادی متنفر هستم.
اما به همان اندازه دوستشان هم دارم!
نمی‌دانم حال چگونه باید باشم.
نمی‌دانم بخندم یا گریه کنم.
نمی‌دانم دوست داشته باشم یا متنفر باشم.
نمی‌دانم مهربان باشم یا بدخلاق باشم.
نمی‌دانم شادی ببخشم یا غم را.
نمی‌دانم بیدار باشم یا بخوابم.
نمی‌دانم،
و دنیای من، با همین نمی‌دانم ها پر شده است.
نمی‌دانم هایی که کسی برای آن جوابی ندارد.
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
*قلب غمگین*
قلب عزیزم!
غمگین و شکسته نباش.
مطمئن باش که بعد ها، صاحبی مهربان تر از من پیدا خواهی کرد!
صاحبی که به تو شادی ببخشد؛ نه غم!
قلب غمگینم! حال تو در شادی فراوانی غرق می‌شوی،
چون من تو را به کسی دیکر می‌دهم
کسی که تورا مانند من دیوانه وار دوست بدارد.
دوستت دارم، قلب غمگینم من!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
~●Monster●~

~●Monster●~

*●هیولا●*
کاربر انجمن
10/10/18
69
164
18
من مرده ای محسوب می‌شوم؛ مرده ای متحرک!
چون دیگر هنگامی که از کنار بستنی فروشی رد می‌شویم دلم بستنی نمی‌خواهند.
چون دیگر وقتی به بازار می‌رویم دلم چیزی نمی‌خواهد.
چون دیگر بیرون رفتن و شادی را دوست ندارم.
چون دیگر دلم نمی‌خواهند به مهمانی بروم.
چون دیگر دنیا برایم لذتی ندارد!
 
  • لایک
Reactions: BaHaR SHaYGaN
وضعیت
موضوع بسته شده است.