کامل شده دلنوشته تنهايي در يك كلام|Tannazكاربر انجمن ناول كافه

  • شروع کننده موضوع Tannaz
  • تاریخ شروع
وضعیت
موضوع بسته شده است.
Tannaz

Tannaz

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
21/8/18
1,448
11,617
113
(شعر)
مينويسم من برايت دوستت دارم
وليكن كس ندان من چه گونه دوستت دارم
پس هر ان كس پرسيد كيست دوستت دارد؟
بي گذر ثانيه گوياست دوستت دارم
 
Tannaz

Tannaz

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
21/8/18
1,448
11,617
113
اي كاش كه حس قلبت به تكيه گاهت برسد
تا دگر خورد تر از انچه كه هستي نشوي
ارزو دارم برايت هيچ وقت تنها نباشي
كه اگر تنها شوي مرگ را خواستار شوي
 
Tannaz

Tannaz

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
21/8/18
1,448
11,617
113
هيچ وقت براي كسي كه هست ولي براي تو
نيست تره هم خورد نكن.
غرورت را سفت تر از هر چه در دنيا داري بچسب
بگذار فكر كنند چون مغروري تنهايي تا چون ضعيفي تنهايي زيرا
اگر بينند كه ضعيفي و تنهايي ضربه هاي بدتري نسار وجودت ميكنن
ولي اگر فكر كنن تنهايي زيرا مغروري دگر كاري به
كارت ندارند.
 
Tannaz

Tannaz

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
21/8/18
1,448
11,617
113
و كلام اخر:
اگر تنهايي بدان تك هستي،
چون متفاوت هستي تنهايي
هرگز نخواه مانند ديگران باشي
كه اگر مثل انها باشي
يعني داري براي انها زندگي ميكني
و هم براي خودت و هم اطرافيانت
تكراري ميشوي.
 
Tannaz

Tannaz

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
21/8/18
1,448
11,617
113
هميشه براي خودت زندگي كن
نه براي ديگران...
حتي اگر تنها هستي بدان
شايد يك روزي برسد كه تو
هم از اين تنهايي رها شويي
و از ته دل خوشبختي را در اغوش بكشي.
 
Tannaz

Tannaz

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
21/8/18
1,448
11,617
113
در زندگي ات براي هر چه حقت است
بجنگ وليكن براي چيزي بجنگ كه ارزش
داشته باشد نه كه هر چيز بي ارزش
را با جنگيدن با ارزش كني.
در زندگي صبور باش كه تنهايي خود
ازمون صبر است.
 
Tannaz

Tannaz

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
21/8/18
1,448
11,617
113
صبور كه باشي تازه بر گِرد بودن زمين پي
ميبري و همين باعث فهميدن اين است
كه هميشه خوشبختي براي
يك شخص طلوع نميكند شايد روزي هم
براي تو طلوع كرد .
اما مبادا كه در راهه اميدت به طلوع خوشبختي
از خود بي خود شوي و جا بزني كه بر بازيه
تقدير باخته اي.
 
Tannaz

Tannaz

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
21/8/18
1,448
11,617
113
و نصيحت دوستانه ام
تقدير را معنا كن براي خودت منبع
حسرتو اي كاش ها تا كه با اين
فكر انگيزه اي براي جنگ داشته باشي
و تنهايي رو معنا كن در دوريه زود گذر
از عزيزت تا اميدي براي زندگي داشته باشي.
 
Tannaz

Tannaz

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
21/8/18
1,448
11,617
113
و تنهايي را در يك كلام من برايت معنا كنم:

سرنوشت مبهم
دوستت نامرد
عشقت بي درد
اسمان پر اشك
زمينت تشنه است
كيست بيند من دگر مردم
وليكن ميجنگم
چون بدانم دست تقدير
را ميتوان كوتاه كرد
با يه همت.

(پايان)
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.