دفترکار دفتر کار ویراستار | دختر آریایی

نفس موسوی

نفس موسوی

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
کاربر VIP انجمن
نویسنده انجمن
ویراستار انجمن
9/8/18
796
6,974
93


ویراستار محترم
دختر آریایی
از این پس ویرایش‌هایی که انجام می‌دهید را در تاپیک ارسال کنید.

*کاربران محترم از ارسال پست در این تاپیک خودداری کنید*
 
دختر آریایی

دختر آریایی

مدیر تالار فیلم و سریال + مدیر آزمایشی تالار دین و مذهب
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
مدیر آزمایشی
ناظر آزمایشی
ویراستار انجمن
دلنویس انجمن
2/6/19
1,288
7,226
113
نام شعر : امیر را میبخشی؟
نام نویسنده: amirreza
تاریخ شروع: ۹۸/۶/۲
تاریخ احتمالی تحویل: ۹۸/۶/۴
تاریخ پایان: ۹۸/۶/۳
لینک شعر:☑

 
آخرین ویرایش:
دختر آریایی

دختر آریایی

مدیر تالار فیلم و سریال + مدیر آزمایشی تالار دین و مذهب
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
مدیر آزمایشی
ناظر آزمایشی
ویراستار انجمن
دلنویس انجمن
2/6/19
1,288
7,226
113
نام رمان : ایستگاه آخر
نام نویسنده : نیم تاج ایزدپناه
تاریخ شروع:
۹۸/۷/۱۵
تاریخ احتمالی تحویل: ۹۸/۷/۲۰
تاریخ پایان: ۹۸/۷/۲۵
لینک رمان :
 
دختر آریایی

دختر آریایی

مدیر تالار فیلم و سریال + مدیر آزمایشی تالار دین و مذهب
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
مدیر آزمایشی
ناظر آزمایشی
ویراستار انجمن
دلنویس انجمن
2/6/19
1,288
7,226
113
نام رمان : غم دنبال دار من
نام نویسنده: Zahra.moradi.g
تاریخ شروع:
۹۸/۹/۲۰
تاریخ احتمالی تحویل: ۹۸/۹/۲۷
تاریخ پایان: ۹۸/۹/۲۶
لینک رمان :
 
دختر آریایی

دختر آریایی

مدیر تالار فیلم و سریال + مدیر آزمایشی تالار دین و مذهب
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
مدیر آزمایشی
ناظر آزمایشی
ویراستار انجمن
دلنویس انجمن
2/6/19
1,288
7,226
113
نام دلنوشته: درد واژه
نام نویسنده: Arezou Abbasi
تاریخ شروع:
98/11/28
تاریخ احتمالی تحویل: 98/11/29
تاریخ تحویل: 98/11/28
لینک رمان :
 
آخرین ویرایش:
دختر آریایی

دختر آریایی

مدیر تالار فیلم و سریال + مدیر آزمایشی تالار دین و مذهب
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
مدیر آزمایشی
ناظر آزمایشی
ویراستار انجمن
دلنویس انجمن
2/6/19
1,288
7,226
113
نام رمان : دامگستران (بازگشت تاریکی)
نویسنده : $Negin Farkhandeh$
تاریخ شروع:
98/12/19
تاریخ احتمالی تحویل: 98/12/23
تاریخ تحویل: 98/12/20

 
دختر آریایی

دختر آریایی

مدیر تالار فیلم و سریال + مدیر آزمایشی تالار دین و مذهب
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
مدیر آزمایشی
ناظر آزمایشی
ویراستار انجمن
دلنویس انجمن
2/6/19
1,288
7,226
113
نام رمان : پازل هوس و جنون
نویسنده: sheida.gh
تاریخ شروع:
98/12/26
تاریخ احتمالی: 99/1/2
تاریخ پایان: 99/1/2
لینک رمان :