دفتر کار ویراستاری

  • شروع کننده موضوع نفس موسوی
  • تاریخ شروع
پروین امیرکافی

پروین امیرکافی

سرپرست بخش کتاب
عضو کادر مدیریت
سرپرست بخش
کاربر VIP انجمن
14/9/18
280
2,069
93
نام وانشات:
قاب خالی تنهایی
ویراستار: Arezookhaleghi74
شروع: 13/5/98
پایان احتمالی: 15/5/98

کار گروهی کاربران ناول کافه
 
نفس موسوی

نفس موسوی

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
نویسنده انجمن
ویراستار انجمن
نام: اشعار چشم به راهت لــ*ب جوی خیال
ویراستار:
Arezookhaleghi74

وضعیت: درحال ویرایش
زمان شروع: 31/5/98
زمان احتمالی: 2/7/98
زمان پایانی:

شرقی شاد