دریفت، و تکنیک های آن را بشناسید

  • شروع کننده موضوع شرقی شاد
  • تاریخ شروع
شرقی شاد

شرقی شاد

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
دریفت
دریفت یک رشته اتومبیل رانیست که اخیرا در کشور ما نیز مسابقات و رقابت های بیشتری نسبت به گذشته در این رشته برگزار می شود.

مفهوم:
دریفت زمانی محقق میگردد که راننده از قصد خودرو را به حالت اوراستیر(OverSteer) در بیاورد. اوراستیر حالت بیش فرمان ی خودرو را گویند؛ دراین حالت چرخ های عقب مخالف جهت پیچ لیز خورده که آن را rear slip angle می نامند؛ معنای لغوی این عبارت " زاویه ی لغزش عقب " می باشد. این زاویه باید از زاویه لغزش چرخ های جلو بیشتر باشد تا خودرو به حالت اوور استیر دربیاید که این اعمال اغلب برای خودرو های محور عقب متحرک مقدور است.

زمانی که خودروی در حال حرکت، با زاویه ای کمتر از زاویه ی پیچ قرار بگیرد، به حالت اوراستیر در آمده و زمان آن است که چرخ های جلو مخالف جهت پیچ چرخیده و با زاویه پیچش راه هم زاویه شوند تا Front Slip Angle < Rear Slip Angleمحقق گردد و عمل دریفت کردن به وقوع در آید.
 
شرقی شاد

شرقی شاد

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
اینکه فرمان در مخالف جهت پیچ بچرخد را در اصطلاح لاتین Opposite Lock یا Counter Steering گویند که در زبان آمیانه ی ما به آن " سر فرمان زدن " می گویند. این حرکت برای کنترل میزان تکانه چرخ های عقب هنگام اووراستیر انجام می شود، به صورتی که خودرو با کمترین افت سرعت با حالت بیش فرمانی پیچ را رد کند.
 
شرقی شاد

شرقی شاد

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن


خودرو بدون انحراف در مسیر قرار دارد و هر 4 چرخ در یک مسیر حرکت می کنند.
2 راننده با فرمان به سمت موافق پیچ با زاویه بیشتر (بیش فرمان ی) خودرو را به حالت اوور استیر در می آورد.
این مرحله معمولا با استفاده از ترمز دستی انجام می شود تا انحراف خودرو راحت انجام شود و سپس وارد مرحله 3 می شویم.

3 در این مرحله نوبت counter steering یا سر فرمان زدن می باشد؛ این حرکت همزمان با گاز دادن انجام می شود تا نیروی چرخ های عقب، خودرو را در مسیر نگه دارد.
 
شرقی شاد

شرقی شاد

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
مقدار فشار گاز کم شده تا وزن خودرو از عقب به جلو تقسیم شود و وزن بیشتر روی چرخ های جلو موجب اصطکاک بیشتر آن ها و در ادامه جهت گیری خودرو به سمت انتهای پیچ زود تر انجام گردد.

6 خودرو از پیچ خارج شده و در مسیر قرار می گیرد.
 
شرقی شاد

شرقی شاد

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
اوج بیش فرمانی درمرحله 4 که گلوگاه (َApex) پبچ به شمار می آید اتفاق می افتد. در این مرحله برای کنترل زاویه ی خودرو با پیچ از تکنیک ترمز با پای چپ یا ( Left Foot Breaking ) همزمان با گاز دادن استفاده می شود که استفاده از پای چپ برای این کار نیازمند دقت زیاد است؛ چرا که با فشردن زیاد از حد، امکان اسپین شدن (Spin) وجود دارد.