داروهای های مربوط به اختلالات تیروئید:

  • شروع کننده موضوع mina_968
  • تاریخ شروع
mina_968

mina_968

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
22/9/18
1,984
3,252
113
استان گلستان _ گرگان
تیرویيد کلمه ای لاتین به معنای «سپرمان ند»می باشد.

♦تیروئید غده ای در ناحیه جلو حنجره است که مسئول ترشح دو هورمون t3و t4 می باشد.

♦این دو هورمون به شدت سوخت وساز بدن را تحت تاثیر قرار می دهند.

لووتیروکسین
« levotyroxine»

♦معمولا در صورت کمبود یا کم_کاری تیروئید تجویز میشود.
قرص 50 و100 میکروگرمی آن در ایران موجود می باشد.

متی مازول
« methimazole»

♦این هورمون در صورت پرکاری تیروئید تجویز می شود.فقط قرص 5 میلی گرم آن در ایران موجود می باشد.

پروپیل تیوراسیل
« propylthiouracil»

♦در پرکاری تیرویئد به کار می رود.فقط قرص 50 میلی گرمی در ایران موجود می باشد.

تیروتروپین
« thyrotropin »

♦در سرطان تیروئید قابل استفاده است،ولی عمدتا برای مقاصد تشخیصی به کار می رود.آمپول های 10 واحدی آن در ایران موجود می باشد.

پتاسیم یداید

« potassium_iodide »

♦در پرکاری تیروئید به کار می رود.با نام لوگول هم آنرا میشناسند و علاوه بر تیروئید به منظور خلط آوری هم استفاده می شود.