داروهایی که باید بشناسید

  • شروع کننده موضوع mina_968
  • تاریخ شروع
mina_968

mina_968

مدیر تالار پزشکی و سلامت + مدیر آزمایشی تالار جزوه
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
مدیر آزمایشی
22/9/18
1,973
2,735
113
استان گلستان _ گرگان
1 کاهش فشار خون:
آتنولولول ،آملو دیپین ،کاپتوپریل
انالاپریل ،کلروتیازید ، دیلتیازم
پروپرانولول ،پرازوسین،
متیل دوپا ، لازیکس

2 ضد اضطراب :
آلپرازولام ، کلردیازپوکسید ، کلونازپام

3 ضد افسردگی :
سیتالوپرام ، ایمی پرامین،
هالوپریدول ، نورتریپتیلین

4 درد گوارشی :
سایمتادین ،رانیتیدین ،بلادونا ،
کلینیدیوم سی ، امپرازول

5 کاهش چربی خون :
آترواستاتین ،سری واستادین،
جم فیبروزول

6 اسهال و دل پیچه :
بیسموت ، دیفنوکسیلات،هیوسین

7 ضد تشنج:
کاربامازپین ، دیازپام ،فنوباربیتال

8 حساسیت فصلی :
لورتادین ، آنتی هیستامین ، سیترزین

9 آنتی بیوتیک :
ایمی پنم ، سفالوزین،سفتریاکسون
سفتازیدیم ،جنتا مایسن ،پنی سیلین ها

10 ضد خارش :
کالامین سی ، پرو متازین،آنتی هیستامین ها

11 تنظیم ضربانات قلبی:
پروپرانولول ،دیگوکسین

12 ضد تهوع :
پرومتازین ، دیمن هیدرامین ،
لوپرامید ، پلازیل ، بیسموت

13 ضد سرفه :
دیفن هیدرامین ، کتو دیفن
اکسپکتورانت ، سیتریزین

14 دیابت :
گلی بن گلامید،انسولین،متفورمین

از مصرف خودسرانه ی این داروها
جدا خودداری فرمایید