حکمت‌های نهج‌البلاغه

  • شروع کننده موضوع amirreza
  • تاریخ شروع
amirreza

amirreza

مدیر تالار نقد + مدیر آزمایشی تالار دین و مذهب
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
مدیر آزمایشی
منتقد انجمن
29/6/19
614
2,391
93
۱ در فتنه ها، چونان شتر دوساله باش، نه پشتی دارد كه سواری دهد، و نه پستانی تا او را بدوشند.

۲ آنكه جان را با طمع ورزی بپوشاند خود را پست كرده، و آنكه راز سختی های خود را آشكار سازد خود را خوار كرده، و آن كه زبان را بر خود، حاكم كند، خود را بی ارزش كرده است.

۳ بخل ننگ، و ترس نقصان است. و تهیدستی مرد زیرك را در برهان كند می سازد، و انسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه است.

۴ ناتوانی آفت، و شكیبایی شجاعت، و زهد ثروت، و پرهیزكاری سپر نگهدارنده است. و چه همنشین خوبی است، راضی بودن و خرسندی.

۵ دانش، میراثی گرانبها، و آداب، زیورهای همیشه تازه، و اندیشه، آیینه ای شفاف است.

انجمن ناول کافه