VIP تاپیک جامع متن آهنگ های گروه مامامو

  • شروع کننده موضوع Qonche kazemi
  • تاریخ شروع
Qonche kazemi

Qonche kazemi

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
13/1/20
339
2,792
93
زنجان
آهنگ dua lipa
​Guess I've never had a love like this
Hit me harder than I'd ever expect it
We've been up all God damn night (all night, all night)
Keep it going 'till we see the sunlight

When the color of the sky looking nice and nice
You know, you know, you know
Baby I can see us in the real life
You know, you know, you got

Got me losing all my cool
Cause I'm burning up on you
In control of what I do
And I love the way you move
We'll get the heat in the drill
Cause you're more than any pill
Never running out of juice
When it's only me and you

You got me, you got me losing all my cool
I guess I'm ready for the summer

I like us better when we're intertwined
The way you touch me got me losing my senses
Put your love, put your lips on mine (on mine, on mine)
You got me working up an appetite (-tite)

When the color of the sky looking nice and nice
You know, you know, you know
Baby I can see us in the real life
You know, you know, you got

Got me losing all my cool
Cause I'm burning up on you
In control of what I do
And I love the way you move
We'll get the heat in the drill
Cause you're more than any pill
Never running out of juice
When it's only me and you

You got me, you got me losing all my cool
I guess I'm ready for the summer
You got me, you got me losing all my cool
I guess I'm ready for the summer

Skin-tight, I'll show you heaven
There's nothing better
I'll give it to you all night
You know, you know, you know
Got me losing all my cool
And you like the way I move
In control of what I do
And my love makes you brand new

Got me losing all my cool
Cause I'm burning up on you
In control of what I do
And I love the way you move
We'll get the heat in the drill
Cause you're more than any pill
Never running out of juice
When it's only me and you

When it's only me and you
I guess I'm ready for the summer
You got me, you got me losing all my cool
I guess I'm ready for the summer
You got me, you got me losing all my cool
 
Qonche kazemi

Qonche kazemi

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
13/1/20
339
2,792
93
زنجان
آهنگ Epotistic

اما شما خورشید نیستید
그렇다고 네가 태양은 아니니

تبدیل به مرکز راه خود شوید
너의 멋대로 중심이 돼

شما نمی توانید خودتان این کار را انجام دهید
제멋대로 굴면 안 돼​
چقدر لرز لحظه ای
어떻게 한순간의 떨림이

چشمان خود را ساکت بپوشانید
소리 없이 너의 두 눈을 가리니

مطابق میل شما جریان می یابد
너의 뜻대로 흘러가네

شما نمی توانید به من صدمه دیده است
내게 상처를 주면 안 돼
شما فقط به خودتان فکر می کنید
넌 네 생각만 하지 그래

خوب ، این آشکار است
뭐 그게 참 당연한 듯이

آنچه من احمقانه فقط برای شما مطابقت دارم
어리석게 너에게만 맞춰 왔던 게

این مرا آزار می دهد ، این باعث می شود من تا آخر تنها بمانم
날 괴롭히네 마지막까지 외롭게 해
من چیزی برای گفتن ندارم برو
할 말이 없어 Go away

به توضیحات بیشتری نیاز دارید؟
설명이 더 필요해?

حتی اگر عصبانی شوم ، دهانم فقط آزار می دهد
화를 내도 내 입만 아프다니까

فقط هر کاری را که می خواهید انجام دهید
넌 멋대로만 해
من همیشه تو و تو را انجام می دهم
난 언제나 너너너너 해

شما همیشه مرا انجام می دهید
넌 언제나 나나나나 해

این اوتیا است.
움띠야이야 띠야이야

شما همانطور که دوست دارید مرکز می شوید
네 멋대로 중심이 돼
شما فقط در مورد شما فکر می کنم
넌 너만 생각해

اگر این کار را انجام دهید ، آن را انجام می دهید
그럴 거면 너너너나 해

این اوتیا است.
움띠야이야 띠야이야

شما نمی توانید به روش خود عمل کنید
네 멋대로 굴면 안 돼

فقط آن را انجام دهید AY
멋대로만 해 AY
من تمام شب ماندم
밤을 새워 버렸어

حتی یک سر سرد
차갑게 식은 머리도

من نگرش شما را نمی فهمم
너의 태도가 이해 안 돼

الان کمی خسته شده ام
이젠 조금씩 지쳐 가네
حالا من هم راهم را می گیرم
이젠 나도 내 앞길 챙기지

من بدون تو نخواهم افتاد
너 없다고 무너질 내가 아니니

می خواهم از آغـ*وش شما خارج شوم
너의 품에서 벗어날래

من می خواهم به روش خودم زندگی کنم
내 멋대로 살아갈래
من باید حدس بزنم AY
내가 맞춰야 돼 AY

هر وقت این مرد خوب است
매번 That's OK man

هر روز مثل این تکرار می شود
이런 식으로 매일 반복 돼

اگر حق خود را به نفع من دارید
나의 호의(호의)에도 너의 권리만 있다면

چیزی اشتباه است
뭔가 잘못된 거지
از چه چیزی تعجب می کنید
뭘 그렇게 놀래

البته اینطور است.
당연한 이야긴데

حتی اگر عصبانی شوم ، دهانم فقط آزار می دهد
화를 내도 내 입만 아프다니까

فقط این کار را انجام دهید
네 멋대로만 해
من همیشه تو و تو را انجام می دهم
난 언제나 너너너너 해

شما همیشه مرا انجام می دهید
넌 언제나 나나나나 해

این اوتیا است.
움띠야이야 띠야이야

شما همانطور که دوست دارید مرکز می شوید
네 멋대로 중심이 돼
شما فقط در مورد خود فکر می کنید
넌 너만 생각해

اگر چنین کنید ، شما یا من
그럴 거면 너너너나 해 에이에

این اوتیا است.
움띠야이야 띠야이야

(شما نمی توانید به روش خود عمل کنید)
(네 멋대로 굴면 안 돼)

فقط این کار را انجام دهید
멋대로만 해

شما این کار را می کنید
넌 너나 해
من حاضرم راه خود را ادامه دهم
I'm ready to go on my way

من چیزی برای گفتن ندارم برو
할 말이 없어 Go away

به توضیحات بیشتری نیاز دارید؟
설명이 더 필요해?

حتی اگر عصبانی شوم ، دهانم فقط آزار می دهد
화를 내도 내 입만 아프다니까

من می خواهم هر کاری را که می خواهم انجام دهم
나도 멋대로 할래

بیچو مالو
Bicho Malo
من همیشه تو و تو را انجام می دهم
난 언제나 너너너너 해

شما همیشه مرا انجام می دهید
넌 언제나 나나나나 해

این اوتیا است.
움띠야이야 띠야이야

شما همانطور که دوست دارید مرکز می شوید
네 멋대로 중심이 돼
شما فقط در مورد شما فکر می کنم
넌 너만 생각해

اگر چنین کنید ، شما یا من
그럴 거면 너너너나 해 에이에

این اوتیا است.
움띠야이야 띠야이야

شما نمی توانید به روش خود عمل کنید
네 멋대로 굴면 안 돼
سرگرم کننده نیست
재미없어

(شما و شما این کار را می کنید)
(너너너나 해)

اکنون تمام شده است
이젠 됐어

(شما و شما این کار را می کنید)
(너너너나 해)

حتی اگر پشیمان شوم
후회해도

(شما و شما این کار را می کنید)
(너너너나 해)

هرچه دوست دارید
네 멋대로 네 멋대로

(خودتان این کار را انجام دهید ، خودتان یا آن را انجام دهید)
(멋대로만 해 너너나 해)

این کارو بکن
내 멋대로 할래
 
Qonche kazemi

Qonche kazemi

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
13/1/20
339
2,792
93
زنجان
آهنگ yes I am​
I was raging, it was late
In the world my demons cultivate
I felt the strangest emotion but it wasn't hate, for once
Yes I'm changing, yes I'm gone
Yes I'm older, yes I'm moving on
And if you don't think it's a crime you can come along, with me
Life is moving, can't you see
There's no future left for you and me
I was holding and I was searching endlessly
But baby, now there's nothing left that I can do so
So don't be blue
There is another future waiting there for you
I saw it different, I must admit
I caught a glimpse, I'm going after it
They say people never change, but that's bullshit, they do
Yes I'm changing, can't stop it now
And even if I wanted I wouldn't know how
Another version of myself I think I found, at last
And I can't always hide away
Curse indulgence and despise the fame
There's a world out there and it's calling my name
And it's calling yours, girl it's calling yours too
It's calling yours too, it's calling yours too, it's calling yours too
It's calling out for you
Arise and walk, come through
Someone beyond that door is calling out for you
Arise and walk, come through
It's calling out for you
Arise and walk, come through
Someone beyond that door is calling out for you
 
  • لایک
Reactions: Owlish
Qonche kazemi

Qonche kazemi

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
13/1/20
339
2,792
93
زنجان
آهنگ Hip
​All I wanna be is 멋짐
내 마음대로 골라 kick it
머리 어깨 무릎 다 hip 해
Do it, do it like me do it
나를 따라 해 kick it
Clapping clapping 모두 같이 hip (hip, hip, hip)
I love you 네가 뭐라든 간에
Respect you 네가 뭘 하든 간에 (she's crazy)
늘 따끈따끈해 그 관심이 따끔따끔해
또 힐끔 힐끔 힐끔
이젠 모든 일이 가뿐해 veteran
성공을 썰어 먹어 마치 Michelin
누구보다 빠른 걸음을 걸었네 비시즌
잊은 지도 오래야 뒷걸음
All I wanna be is 멋짐
내 멋대로 골라 kick it
머리 어깨 무릎 다 hip (hip, hip, hip)
삐삐삐 논란이 돼 my fashion (oh)
별로 신경 안 써 그저 action (yeah)
자꾸 click me click me
홀린 듯이 zoom
Close up, close up, close up
Hip 해 hip hip
머리 어깨 무릎 hip
Hip hip, hip hip hip hip 해 hip hip
머리 어깨 무릎 hip
Hip hip hip hip 해 hip (hip, hip, hip)
어딜 가든 넌
(Reflection) 빛날 수 있어 yeah
세상에 넌 하나뿐인 걸
근데 왜이래 네 얼굴에 침 뱉니 (칵투)
날 자극한 여러분 감사
거기서 멈춘 찌질이 반사
덕분에 나의 멘탈은 단단해
난 다음 앨범 만들러 갈게
All you wanna be is trendy
어그로 끌기 gimmick 때찌!
그런 애들 끼리끼리 hip (hip, hip, hip)
삐삐삐 논란이 돼 my fashion (oh)
별로 신경 안 써 그저 action (yeah)
자꾸 click me click me
홀린 듯이 zoom
Close up close up close up
Hip 해 hip hip
머리 어깨 무릎 hip
Hip hip, hip hip hip hip 해 hip hip
머리 어깨 무릎 hip
Hip hip hip hip 해 hip (hip, hip, hip)
코 묻은 티
삐져나온 입
떡진 머리, 난 상관없지
코 묻은 티
삐져나온 입
떡진 머리, 내가 하면 hip
코 묻은 티
삐져나온 팬티
떡진 머리, 난 상관없지
코 묻은 티
삐져나온 팬티
떡진 머리, 내가 하면 hip
삐삐삐 논란이 돼 my fashion (oh)
별로 신경 안 써 그저 action (yeah)
자꾸 click me click me
홀린 듯이 zoom
Close up close up close up
Hip 해 hip hip
머리 어깨 무릎 hip
Hip hip, hip hip hip hip 해 hip hip
머리 어깨 무릎 hip
Hip hip hip hip 해 hip (hip, hip, hip)
 
  • لایک
Reactions: Owlish
Qonche kazemi

Qonche kazemi

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
13/1/20
339
2,792
93
زنجان
آهنگ gogo babe
​ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와
تلفن خود را دور کنید
폰은 저리 치워

من کمی ناامید تر هستم
끼는 좀 더 부려

سردرد را پرتاب کنید
골치 아픈 건 던져

اینجا همه زخم ها را بنوشید
여기서 한 잔에 상처를 다 마셔

از تظاهر به خوب بودن دست بردارید
착한 척은 그만둬
رونق
붐 까까꿍 타다둥

خودتان را به ریتم رها کنید
리듬에 몸을 맡겨

بی شرمان ه بازی کنید
뻔뻔하게 놀아 라라라
سلام ، من در یک روز تغییر نکرده ام
야야 하루아침에내가 변한 건 아냐

هیچ معنایی برای هیچ کاری ندار ، عزیزم وای
별거 아닌 거에 의미 갖지 마 인마 어우 얘

ضد پریشی خوب
괜한 antipathy

من هیچ وقت روی پشتم شناور نکردم
등 떠민 적 없지

پروانه ای ایگو ایگو
아이고 아이고 butterfly

فقط شیشه را بزنید ، zzann
그냥 잔을 부딪쳐 zzann
اشکالی ندارد خوب نیست
It's okay to not be fine

اشکالی ندارد حتی اگر خوب نباشد
괜찮지 않아도 괜찮아

بی شرمان ه لذت ببرید
뻔뻔하게 즐겨

رها کردن ، رها کردن ، رها کردن
Drop, drop, drop
کوبه کوبه
고고베베

کت و شلوار و کراوات را دور بیندازید
던져 버려 suit & tie

لباس کدینگ bling ، bling ، bling
드레스 코든 bling, bling, bling

شما و میکس من و مطابقت
너와 나의 mix & match

مـسـ*ت ، مـسـ*ت نکشید
빼지 말고 drunken, drunken

کوبه کوبه
고고베베
بی شرمان ه بازی کنید
뻔뻔하게 놀아

مثل دیوانه لذت ببر
미친 듯이 즐겨

من به اشتباه و درست نیازی ندارم
필요 없어 wrong & right

روشن و روشن ، روشن و خاموش
On and on, on and on

کوبه کوبه
고고베베
ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

کوبه کوبه
고고베베

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

کوبه کوبه
고고베베
اینجا را جستجو کنید
Look up the here

تمرکز ، تمرکز ، تمرکز کنید
Focus, focus, focus

من موضوعم
난 나의 피사체

نادیده گرفتن ، کوچکترین کلیک را نادیده بگیرید ، روی click کلیک کنید
무시해 잔소린 음소거 click, click 삑

این و آن و آن
이렇다저렇다 가타부타

اول باید بچه ها داشته باشن
꼭 말 많은 애들이 먼저

در فیلم بمیر
영화에선 die해

پس عزیزم را بالا ببر
So raise 자기애
اشکالی ندارد خوب نیست
It's okay to not be fine

اشکالی ندارد حتی اگر خوب نباشد
괜찮지 않아도 괜찮아

بی شرمان ه لذت ببرید
뻔뻔하게 즐겨

رها کردن ، رها کردن ، رها کردن
Drop, drop, drop
کوبه کوبه
고고베베

کت و شلوار و کراوات را دور بیندازید
던져 버려 suit & tie

لباس کدینگ bling ، bling ، bling
드레스 코든 bling, bling, bling

شما و میکس من و مطابقت
너와 나의 mix & match

مـسـ*ت ، مـسـ*ت نکشید
빼지 말고 drunken, drunken

کوبه کوبه
고고베베
بی شرمان ه بازی کنید
뻔뻔하게 놀아

مثل دیوانه لذت ببر
미친 듯이 즐겨

من به اشتباه و درست نیازی ندارم
필요 없어 wrong & right

روشن و روشن ، روشن و خاموش
On and on, on and on

کوبه کوبه
고고베베
ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

کوبه کوبه
고고베베

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

کوبه کوبه
고고베베
نه ، برش ، شش
Nine, slash, six

شش ، نوزده
Six, nineteen

نه ، برش ، شش
Nine, slash, six

گوگوب
Gogobebe
من تمام شد
몸 다 풀었어

من آماده دیوانه شدن هستم
미칠 준비가 됐어

اکنون شروع کنید
이제 시작해

همه ناراحت هستند
다들 난리가 나 나

من دیوانه ام
난리가 나
کوبه کوبه
고고베베

کت و شلوار و کراوات را دور بیندازید
던져 버려 suit & tie

لباس کدینگ bling ، bling ، bling
드레스 코든 bling, bling, bling

شما و میکس من و مطابقت
너와 나의 mix & match

مـسـ*ت ، مـسـ*ت نکشید
빼지 말고 drunken, drunken

کوبه کوبه
고고베베
بی شرمان ه بازی کنید
뻔뻔하게 놀아

مثل دیوانه لذت ببر
미친 듯이 즐겨

من به اشتباه و درست نیازی ندارم
필요 없어 wrong & right

روشن و روشن ، روشن و خاموش
On and on, on and on

کوبه کوبه
고고베베
ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

کوبه کوبه
고고베베

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

ایلواوا ایلواوا ایلوا
일루와 일루와 일루와

کوبه کوبه
고고베베

کوبه کوبه
고고베베

کوبه کوبه
고고베베
 
  • لایک
Reactions: Owlish
Qonche kazemi

Qonche kazemi

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
13/1/20
339
2,792
93
زنجان
آهنگ starry night

Starry, starry night
شب پرستاره

Paint your palette blue and grey
رنگ های آبی و خاکستری را برای نقاشی ترکیب کن

Look out on a summer's day
به یک روز از تابستان نگاه کن

With eyes that know the darkness in my soul
با چشم هایی ک میدونه سیاهی در روح(وجود)منه
Shadows on the hills
سایه ها بر روی تپه ها

Sketch the trees and the daffodils
درختان و اسطوره ها را طراحی کنید

Catch the breeze and the winter chills
نسیم و لرزش های زمستانی را بگیر

In colors on the snowy linen land
در رنگ های سرزمین کتانِ برفی

Now I understand
حالا الان من فهمیدم

What you tried to say to me
چه چیزی سعی کردید به من بگویی

And how you suffered for your sanity
و چگونه شما رنج بردید برای عقلانیت خود

And how you tried to set them free
و چگونه سعی کردید آنها را آزاد کنید

They would not listen, they did not know how
آنها گوش نمی دادند، آن ها چطور نمی دانستند

Perhaps they'll listen now
شاید آنها گوش کنند

Starry, starry night
شب پرستاره

Flaming flowers that brightly blaze
گل های شعله ور که درخشان هستند

Swirling clouds in a violet haze
ابر های گردان در داخل یک مایع بنفش رنگ

Reflect in Vincent's eyes of china blue
چشم های آبیِ چینیِ وینسنت را بازتاب میدهد

Colors changing hue
رنگ ها تغییر می کننددر سایه ها

Morning fields of amber grain
زمینه های صبحگاهی ازدانه های کهربا

Weathered faces lined in pain
و چهره های در معرض درد قرار می گیرند

Are soothed beneath the artist's loving hand
در زیرِ سکوت دستهایِ عاشقانهِ هنرمندش

Now I understand
حالا الان من فهمیدم

What you tried to say to me
چه چیزی سعی کردید به من بگویی

And how you suffered for your sanity
و چگونه شما رنج بردید برای عقلانیت خود

And how you tried to set them free
و چگونه سعی کردید آنها را آزاد کنید

They would not listen, they did not know how
آنها گوش نمی دادند، آن ها چطور نمی دانستند

Perhaps they'll listen now
شاید آنها گوش کنند

For they could not love you
زیرا آنها نمی توانند شما را دوست داشته باشند

But still your love was true
اما هنوز عشق تو درست بود

And when no hope was left in sight
و زمانی که هیچ امیدی در بینشت نرفته بود

On that starry, starry night
در آن شب پر ستاره,شب پر ستاره

You took your life, as lovers often do
شما زندگی خود را انتخاب کردید، همانطور که عاشقان اغلب انجام می دهند

But I could've told you, Vincent
اما من می توانم به شما بگویم، وینسنت

This world was never meant for one as beautiful as you
این جهان هرگز به معنای زیبایی نیست

Starry, starry night
شب پرستاره

Portraits hung in empty halls
پرتره هایی (تصویر از رخ) در سالن‌های خالی آویزان شده

Frameless heads on nameless walls
سرهای (پرتره‌ها) بدون قاب روی دیوار های بی‌نام

With eyes that watch the world and can't forget
با چشم هایی دنیارو نگاه میکنن و نمیتونن فراموش کنن

Like the strangers that you've met
مثل غریبه هایی که تو ملاقات کرده ای

The ragged men in ragged clothes
مردان غضبناک در لباس های پاره پاره

The silver thorn on the bloody rose
خار نقره ای بر گل رز خونین

Lie crushed and broken on the vi**in snow
دروغ خرد و شکسته بر روی برف ب*کره

Now I think I know
حالا فکر میکنم میدونم

What you tried to say to me
چه چیزی سعی کردید به من بگویی

And how you suffered for your sanity
و چگونه شما رنج بردید برای عقلانیت خود

And how you tried to set them free
و چگونه سعی کردید آنها را آزاد کنید

They would not listen, they're not listening still
آنها گوش نمی کنند، هنوز گوش نمی کنند

Perhaps they never will
شاید آنها هرگز نخواهند بود
 
  • لایک
Reactions: Owlish