تاپیک اعلام مرخصی و استعفا مدرسان

Hmrz.shd

Hmrz.shd

کاربر ناول کافه + Mahd*-*
کاربر انجمن
25/3/19
2,454
21,528
113
زمین والیبال...
به نام خداوند نامیرا!

مدرسان محترم می توانند در این تاپیک درخواست مرخصی و استعفای خود را اعلام کنند
برای درخواست مرخصی به موارد زیر توجه نمایید:
1_مدرسان عزیز تنها می توانند کم تر از یک ماه (با در نظر گرفتن امتحانات) اعلام مرخصی کنند.
2-بعد از صلاحیت ازمون مدرسین هیچ مدرس ازمایشی نمی تواند حداکثر تا دوماه اعلام انصراف کند
3علت مرخصی شما قابل توجیه باشد.
آینده ات یک سمفونی نا نوشته ای است که فقط توسط استعداد و جسارت تو به یک شاهکار تبدیل خواهد شد.

مدیریت اکادمی
*انجمن ناول کافه*
hamraz

و من الله توفیق