"تاریخ امروز"

  • شروع کننده موضوع Rahil_shams
  • تاریخ شروع
Rahil_shams

Rahil_shams

مدیر تالار تاریخ
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
شنبه ، ۱۶ شهریور[ سُنبُله ] ۱۳۹۸
۱۶ / ۶ / ۱۳۹۸
2019 September 7 , Saturday
7 - 9 - 2019
السّبت ، ۷ محرم[ ماه حرام ] ۱۴۴۱
۷ / ۱ / ۱۴۴۱
 
  • لایک
Reactions: PLaTo and PeRkY
Rahil_shams

Rahil_shams

مدیر تالار تاریخ
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
یکشنبه ، ۱۷ شهریور[ سُنبُله ] ۱۳۹۸
۱۷ / ۶ / ۱۳۹۸
2019 September 8 , Sunday
8 - 9 - 2019
الأحد ، ۸ محرم[ ماه حرام ] ۱۴۴۱
۸ / ۱ / ۱۴۴۱
 
  • Wow
  • لایک
Reactions: PLaTo and PeRkY
Rahil_shams

Rahil_shams

مدیر تالار تاریخ
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
دوشنبه ، ۱۸ شهریور[ سُنبُله ] ۱۳۹۸
۱۸ / ۶ / ۱۳۹۸
2019 September 9 , Monday
9 - 9 - 2019
الإثنین ، ۹ محرم[ ماه حرام ] ۱۴۴۱
۹ / ۱ / ۱۴۴۱
 
  • لایک
Reactions: PLaTo
Rahil_shams

Rahil_shams

مدیر تالار تاریخ
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
جبران ایام گذشته...!
سه شنبه ، 19 شهریور[ سُنبُله
19 / ۶ / ۱۳۹۸
....
چهارشنبه،20شهریور سنبله
1398/6/20
....
پنج شنبه 21 شهریور سنبله
1398/6/21
....
جمعه 22شهریور سنبله
1398/6/22
....
شنبه 23شهریور سنبله
1398/6/23
 
  • لایک
Reactions: PLaTo
Rahil_shams

Rahil_shams

مدیر تالار تاریخ
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
یکشنبه ، ۲۴ شهریور[ سُنبُله ] ۱۳۹۸
۲۴ / ۶ / ۱۳۹۸
2019 September 15 , Sunday
15 - 9 - 2019
الأحد ، ۱۵ محرم[ ماه حرام ] ۱۴۴۱
۱۵ / ۱ / ۱۴۴۱
 
  • لایک
Reactions: PLaTo