بیماری‌های پرندگان

HAZELNUT

HAZELNUT

کاربر VIP انجمن
کاربر VIP انجمن
مدیر بازنشسته
22/9/18
3,585
9,961
113
14
انجمن ناول کافه

نام بیماری: کوکسیدیوز

سبب شناسی: انواع آیمریا

نشانی ها: اسهال، کم اشتهایی، کم خونی، بیحالی، خواب آلودگی و گاهی نیز خون در مدفوع دیده میشود. خونریزی در روده مخصوصا ًدر ناحیه رکتوم مشاهده میشود. این بیماری انگلی در زمان پیشرفت مشاهده میگردد.

درمان: بهترین راه استفاده از کوکسیدیو استات در جیره جوجه ها ست که باید از هفته سوم در جیره استفاده گردد. لازم به ذکر است در طول دوره پرورش بهتر است از چند نوع کوکسیدیواستات استفاده شود. از آمپرولیوم، سوفاکینوکسالین در درمان کوکوکسیدیوزاستفاده میشود. افزودن ویتامینهای AوKدر دان نیز در کاهش مرگ و میر موثر است.