بررسی حقوق بسیار مهم حیوانات

HAZELNUT

HAZELNUT

کاربر VIP انجمن
کاربر VIP انجمن
مدیر بازنشسته
22/9/18
3,585
9,961
113
14
انجمن ناول کافه

توجه به زندگی حیوانات و برداشتن گام های واقعی و علمی در جهت رفع و کاهش روابط ستمگرانه انسان با آنها مستلزم تعالی اخلاقی و معنوی انسان است. بدیهیست که این تعالی به طور نسبی وابسته به رشد مادی جوامع بشریست.

تکامل مادی و اجتماعی انسان به معنای واقعی، زمینه ای لازم برای رشد و تعالی اخلاق انسانی و خصیصه های معنوی است و فرصت و فراغت اجتماعی و فردی و همچنین امکان مادی، لازمه ای برای توجه نمودن به وضع زندگی حیوانات و شرایط رفاهی آنهاست.

با بررسی در روابط انسان با حیوانات به سادگی مشاهده می شود، ظلم و ستمی که در رفتار انسانها با حیوانات وجود دارد بدون شک بزرگترین و دهشتناک ترین ستم در میان انواع مختلف ستم های کنونی و موجود در مجموعه قلمروی زندگی انسان است، و این بی تفاوتی به حقوق حیوانات، حیرت انگیز ترین رفتار انسان است.

انسانها در سراسر جهان هر روزه هزاران حیوان، چون گاو، گوسفند، مرغ، ماهی و غیره را برای استفاده از گوشت و برخی محصولات دیگرشان می کشند و به طور مداوم میلیونها حیوان نظیر اینها را برای بهره برداری از محصولات آنها (شیر،تخم مرغ) به شیوه ای که برای حیوان بسیار رنج آور و آزار دهنده است نگهداری می کنند ( که در نهایت آنها را نیز می کشند).
گوساله ها و بره های متولد شده را از مادرانشان جدا می کنند و به طرز بسیار آزار دهنده ای برای چند ماه پرورش داده و بعد می کشند.
جوجه خروس های یک روزه را در حالی که بسیار کوچک هستند فقط به خاطر اینکه برای پرورش مرغ های تخم گذار کاربرد ندارند به طرق مختلف غیر اخلاقی از میان می برند و...
 
HAZELNUT

HAZELNUT

کاربر VIP انجمن
کاربر VIP انجمن
مدیر بازنشسته
22/9/18
3,585
9,961
113
14
انجمن ناول کافه

هنوز هم انسانها به طور وسیعی از حیواناتی چون اسب، الاغ، شتر و گاو در رشته های کشاورزی، ورزشی و نظامی استفاده می کنند که در این میان به آنها صدمه و آسیب های جبران ناپذیری وارد می شود.

انجام آزمایش های مختلف و مرگ آفرین بر روی انواعی از حیوانات، که به طور وسیعی در علوم مختلف پزشکی، علمی و تجاری صورت می گیرد، اغلب پرشکنجه ترین و دردناک ترین کاری است که انسان بر حیوانات اعمال می کند و سرانجام نیز به زجرکش کردن آنها می انجامد.

پرورش یا نگهداری یا شکار حیوانات برای استفاده از پوست آنها، شکار حیواناتی که آزاد زندگی می کنند به منظور سرگرمی و تفریح،استفاده از حیوانات در سیرک ها و نگهداری آنها در باغ های وحش که در همه آنها رنج و عذاب زیادی به حیوان داده می شود، شکل های دیگری از ظلم و ستمگری انسانها بر حیوانات است.

انسانها به اکثر حیوانات، مطابق با خواست و نفع خود زندگی می دهند، به نفع خود شیوه زندگی آنها را تعیین می کنند و در زمانی مطابق با خواست و نفع خود، زمانی که هنوز از عمر طبیعی حیوان زمان زیادی باقی مانده است، این زندگی را از آنها می گیرند.

انسانها میل و خواست خود را بر حیوانات تحمیل می کنند و بر آنها به طور مطلق حکم فرمایی می کنند. این حاکمیت از بنیاد مبین اعمال ستم و ستمگری وسیع و بی حد و مرز، بیانگر شقاوت و بی رحمی شدید و خود پرستی است و در کل با اخلاق انسانی و خصیصه های معنوی آن مغایرت دارد.
 
HAZELNUT

HAZELNUT

کاربر VIP انجمن
کاربر VIP انجمن
مدیر بازنشسته
22/9/18
3,585
9,961
113
14
انجمن ناول کافه

حیرت آور است که انسانها نسبت به این رفتارهای ستمگرانه و غیر انسانی بی تفاوت هستند. این ستمگری در خارج از چهارچوب مناسبات بین خود انسانها قرار دارد و تا کنون از یک سو خواست و نفع خود را بی چون و چرا و بدون رعایت ملاحظه موجودات دیگر مقدم بر هر چیز قرار داده و هنوز قرار می دهند و از سوی دیگر نسبت به حیوانات قوی تر و توانمندتر هستند به گونه ای که می توانند خواست های خود را بر آنها تحمیل کنند و اینها نشانگر چیزی جز فقدان رشد انسانیت و اخلاق انسانی و بیانگر چیزی جز حاکمیت توحش و قانون قلدری و حاکمیت زور در روابط بین انسانها و حیوانات نیست.
شرم آور است که انسانها با اشکال مختلف علیه ستم و ستمگری دم می زنند و مبارزه می کنند در حالی که در مورد این همه ظلم و ستمی که نسبت به حیوانات مرتکب می شوند به طور کامل بی تفاوت و بی اعتنا هستند.

از نظر علمی ثابت شده که حیوانات مهره دار که حیوانات مورد بحث ما در زمره آنها قرار می گیرند، از لحاظ احساس درد و رنج یا شادی همانند انسان هستند. یعنی دارای ساختمان احساسی و روحی مشابه انسان بوده و مستعد درد کشیدن و رنج بردن یا شادمان شدن هستند.
این خصوصیت اساسی، مشترک حیوانات و انسان است که در رفتار با آنها باید آنها را همانند انسان دانست. از اینجاست که معلوم می شود که روابط انسان با حیوانات تا کنون ظالمانه و ستمگرانه و مغایر با موازین معنوی انسانی و اخلاقی انسان بوده است.

حمایت از حیوانات یک مسئله بدیهی در هر جامعه پویا و اخلاق گرا است. حساسیت نسبت به حقوق حیوانات بیانگر میزان انسانیت است چنانچه اگر انسان تکامل یافته ترین مخلوق طبیعت محسوب می شود پس تمام موجودات زنده با یکدیگر خویشاوند هستند و از نقطه نظر تاریخ تکامل طبیعی، ما مرهون حیوانات هستیم.