آموزش زبان انگلیسی

  • شروع کننده موضوع !!!OMID!!!
  • تاریخ شروع
O

!!!OMID!!!

کاربر اخراج شده
کاربر اخراج شده
6/3/20
407
1,032
113
کره زمین
Who's there ?
چه کسی انجاست ؟
How long does it take ?
ان چقدر طول می کشد ؟
How much is it ?
قیمت آن چند است ؟
Where do you come from ?
از کجا می ایید؟
Where are you going to
به کجا می روید ؟
Where does this path go to ?
این راه به کجا می رود ؟
 
O

!!!OMID!!!

کاربر اخراج شده
کاربر اخراج شده
6/3/20
407
1,032
113
کره زمین
‍ Are you doing anything on saturday?

Albert : Hi, Daniel. This is Albert.

‍Daniel : Oh, hi. How are things.

Albert : Just fine thanks. Uh, Are you doing anything on Saturday night?

‍Daniel : Hmmm. Saturday night? Let me think. Oh, yes.
My cousin just called to say he was flyng in that night. I told him I would pick him up.

Albert : Oh, that 's too bad. It 's my birthday. I 'm having dinner with Amanda, and I thought I 'd invite more people and make it a party.

‍Daniel : Gee...I ' m rally sorry, but I won't be able to make it.

Albert : I ' m sorry too, but that 's ok.

آلبرت : سلام دَنیل. آلبرت هستم.
‍دَنیل : سلام. چه خبر؟
آلبرت : خوبم ممنون... برای شنبه شب کاری داری ؟
‍دَنیل : ام....شنبه شب؟ بزار فکر کنم. اوه بله. پسرعموم تماس گرفته و برای شب پرواز داره. بهم گفته که بیارمش خونه.
آلبرت : اوه، چقد بد. آخه تولدمه. من یه قرار شام با اَماندا دارم و فکر کردم افراد بیشتری دعوت کنم و یه مهمونی بگیرم.
‍دنیل : هی...واقعا متاسفم، اما واقعا نمیتونم بیام.
آلبرت : منم واقعا متاسفم، اما خب مشکلی نیست.
 
O

!!!OMID!!!

کاربر اخراج شده
کاربر اخراج شده
6/3/20
407
1,032
113
کره زمین
عبارات شروع صبحت

I think
من فکر می‌کنم
it seems
بنظر میرسه
maybe
ممکنه
namely
برای مثال
no doubt
بی شک
of course
البته
#عبارات_مفید
 
O

!!!OMID!!!

کاربر اخراج شده
کاربر اخراج شده
6/3/20
407
1,032
113
کره زمین
افعال مفید و کاربردی


1-Forget - فراموش كردن
♊فُرگت
2-Give - دادن
♊گیو
3-Go - رفتن
♊گُ
4-Have - داشتن
♊هَو
5-Hear - شنيدن
♊هی یِر
6-Hurt - زخمي شدن
♊هارت
7-Know - دانستن
♊نِ اُ
8-Learn - يادگرفتن
♊لِرن
9-Leave - ترك كردن
♊لیو
10-Listen -گوش کردن
♊لیسِن
 
O

!!!OMID!!!

کاربر اخراج شده
کاربر اخراج شده
6/3/20
407
1,032
113
کره زمین
حروف اضافه مهم در انگلیسی
حرف اضافه At
1)دلالت بر موقعیت at the air port -at the beauty shop
2) نقطه ای در زمان ، مکان ، at 9 p.m- at the exact spot
یا اندازه و درجه at a temperature of 100˚ C
3) قبل از نام دهکده ها و شهر های کوچک بکار می رود.
4) قبل از seaside بکار برده میشود. The car accident occurred at the seaside.
5) قبل از شماره منزل بکار میرود . بطور کل نشانگر آدرس می باشد.
6) بیانگر مکان بخصوصی می باشد که شخص در آن کار میکند. I am working at the Central bank

حرف اضافه On
نشان دهنده تماس چیزی با سطحی یا وجود چیزی بر روی سطحی است .
فکر کنم با مثال بیشتر متوجه بشید. به مثال های زیر توجه کنید.

1)you should only write on one side of the paper.
2)there are many boats on the river that summer.
3)قبل از رادیو تلویزیون we saw a wonderful program on television.
4)it's the most beautiful place on Earth.
5)what's on your mind
6)what's standing on the corner.

در جلوی نام مکانی که شخص در آنجا کار میکند، مشروط بر اینکه آن مکان ساختمان نباشد.
His son works on a farm.


حرف اضافه In
1)دلالت بر درون چیزی یا مکانی دارد. I am in the class room now.
My mobile phone was in the bag.
2) بطور کلی به مفهوم زیر سطح معینی در جملات بکار می رود. There was a hole in his shirt
3) نوع مکان رو بیان میکند. some of my friend in this site live in town and some of them in villages.
4) قبل از نام شهرها وکشور های بزرگ کار برده میشود. He lives in Esfehan.
5) در جلوی نام مکانی که شخص در هنگام بیان مطلب در آنجاست .
6) قبل از نام خیابان بکار میرود.( توجه: در انگلیسی آمریکایی بر عکس از on استفاده می شود.) in shariati street
 
O

!!!OMID!!!

کاربر اخراج شده
کاربر اخراج شده
6/3/20
407
1,032
113
کره زمین
لیستی از 100 تا افعال پر کاربرد و ضروری :
Prt:1
1- Accept
️پذيرفتن
️2-Allow
️اجازه دادن
3-Ask
️پرسيدن
️4-Believe
باور كردن
5-Borrow
️قرض گرفتن
6-Break
️شكستن
7- Bring
️آوردن
8-Buy
خريدن
9- Can/ Be able
️توانستن
10-Cancel
️کنسیل کردن
11-Change
️تغيير دادن
12-Clean
️تميز كردن، پاک کردن
13-Comb
شانه كردن
14-Complain
شكايت كردن
15-Cough
سرفه كردن
16-Count
️شمردن، حساب کردن
17-Cut
️بريدن
️18-Dance
️رقصيدن
19-Draw
️كشيدن
20-Drink
️نوشيدن
 
O

!!!OMID!!!

کاربر اخراج شده
کاربر اخراج شده
6/3/20
407
1,032
113
کره زمین
10 راه برای اینکه بگی کسی یا چیزی یا مکانی و ..... رو دوست داری و بهش علاقمندی

I’m into it
بهش علاقمندم

I’m keen on it
منو جذب میکنه

I’m fond of it
بهش علاقمندم

It appeals to me
به من حال میده / می چسبه

It’s to my liking
دوسش میدارم

I’m crazy about it
دیوونشم

I’m attached to it
به من وصله، ازم جدا نمیشه

I’m addicted to it
بهش معتادم

I fancy her/him
ازش خوشم میاد

I can’t get enough of it
ازش سیر نمیشم
 
O

!!!OMID!!!

کاربر اخراج شده
کاربر اخراج شده
6/3/20
407
1,032
113
کره زمین
وقتی یه خبر خوش میشنوید , در جواب میتونید این عبارتا رو بگید :


Congratulations!
☺تبریک میگم

That’s great!
☺عالیه

How wonderful!
☺چقدر عالی

Awesome!
☺فوق‌العاده س

I’m so happy for you!
☺من خیلی برات خوشحالم

Good luck
☺موفق باشی!

I'm super glad to hear that.

☺خیلی خوشحالم که این رو شنیدم.

❣❣