آموزش خط میخی (آموزه یکم)

  • شروع کننده موضوع Hmrz.shd
  • تاریخ شروع
Hmrz.shd

Hmrz.shd

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
25/3/19
2,261
20,390
113
زمین والیبال...
  • آموزه یکم
خط میخی پارسی در مقایسه با خط های میخی ایلامی و آشوری که هر کدام چند صد حروف داشتند کمتر از ۴۰ حروف دارد. ما در ان جا قصد آموزش خط میخی را به صورت ۱۰ درس داریم که در درس یکم به آموزش ۸ حرف از حروف خط میخی پارسی می پردازیم.

پارسی باستان به الفبایی نوشته شده است که میخی نامیده می شود. ظاهراً داریوش بزرگ فرمان داده است که الفبایی براي پارسی باستان ساخته و این زبان بدان نوشته شود . الفباي پارسی باستان از الفباي اکدي و الفباي اکدي از الفباي سومري گرفته شده است . این الفبا ۳۶ حرف ، ۲ واژه جدا کن ،۸ اندیشه نگار و نشانه هایی هم براي نشان دادن شماره ها داشته است که تنها برخی از آنها به جاي مانده است . هریک از بند واژه های الفباي میخی به جز سه بندواژه که براي نشان دادن بندواژه های مصوت به کار می رود مصوتی هم همراه دارد، به همین علت الفبایی هجایی است.

الفباي پارسی باستان از چپ به راست نوشته می شود و پس از هر واژه یک واژه جدا کن گذاشته می شود.خط میخی پارسی باستان پس از پایان امپراتوری هخامنشی از رواج افتاد و خواندن آن فراموش شد؛ تا اینکه ، گزارش هایی که جهانگردان اروپایی از قرن هفدهم میلادي به این سوي، به هنگام سیر و سیاحت در شرق و بازدید از ویرانه هايتخت جمشید ، فراهم کرده بودند، توجه دانشمندان اروپایی را به آن جلب نمود. در قرن هجدهم میلادي ،چندین کتیبه به خط میخی فارسی باستان در اروپا منتشر شد ، از آن جمله است. جهانگرد معروف فرانسوي، که، شاردن رونوشت کامل یکی از کتیبه هاي داریوش در تخت جمشید در سال ۱۷۱۱، آن را منتشر کرد ؛ همچنین کتیبه اي از خشایارشا بر روي گلدانی از سنگ مرمر که کنت کایلوس در سال۱۷۶۲ ، گزارشی درباره آن به محافل علمی آن روزگار ارائه نمود.

رونوشت کامل یکی از کتیبه هاي داریوش در تخت جمشید در سال ۱۷۱۱ ، آن را منتشر کرد ؛ همچنین کتیبه اي از خشایارشا بر روي گلدانی از سنگ مرمر که کنت کایلوس در سال۱۷۶۲ ، گزارشی درباره آن به محافل علمی آن روزگار ارائه نمود. در اینجا سه آموزه از ۱۰ آموزه های ما آماده است.

بنا به درخواست چند تن از دوستان از امروز آهنگ آن داريم كه آموزش خط ميخي را آغاز كنيم. در آغاز و شروع آموزش حتما لازم است که فونت خط میخی را از اینجا دریافت کنید. سپس این فونت را در پوشۀ فونت های خود کپی نمایید. ما در آموزه های نخستین به آموزش بندواژه های خط میخی خواهیم پرداخت و در آموزه های آینده به واژه ها و جملات آن خواهیم پرداخت.
 
  • لایک
Reactions: Soheil
Hmrz.shd

Hmrz.shd

کاربر ناول کافه
کاربر انجمن
25/3/19
2,261
20,390
113
زمین والیبال...
تمرین درس یک
در این کتیبه فقط بنواژه هایی را که در این آموزه آموختید را جستجو کنید.


در آموزه یکم فقط به آموزش این بندواژه ها بسنده می کنیم و در آموزه های آینده به آموزش بندواژه های دیگر و واژه های پارسی باستان می پردازیم
 
  • لایک
Reactions: Soheil