تاریخ ایلام

  1. Zahra13

    تاریخ و ایلامیان

    ظهور دولت ایلام قبل از میلاد به عنوان اولین قدرت متمرکز در عرصه فلات ایران(جنوب غربی سرزمین کنونی ایران) آغازی بود برای تأثیر فکر، هنر و تمدن مردم فلات ایران بر سایر تمدن‌های اطراف همچون تمدن بین‌النهرین و مصر، ارتباطی که همیشه با کش و قوس‌های فراوانی همراه بود و گاهی باعث تسلط تمدنی بر تمدن...
  2. G

    ایلام (تمدن)

    ایلام (تمدن) ایل زنان عیلام به صورت جدیدتر ایلام (به فارسی باستان: اووْجه، هووجه (Ūvja)[۱]) نام یک تمدن در منطقه‌ای است که بخش بزرگی در جنوب غربی فلات ایران را در پایان هزارهٔ سوم قبل از میلاد در بر می‌گرفت و در دورهٔ هخامنشیان به منطقه جغرافیایی سوزیانا شوش (Susa) تقلیل یافت. ایلامیان کشورشان...