مدال اهدا شده

 1.  

  مدال خلاقیت

  . این مدال به کاربران خلاق انجمن تعلق می‌گیرد.
 2.  

  مدالVIP

  . این مدال به کاربرانVIP تعلق می‌گیرد.
 3.  

  نشان روز قلم

  . نشان" قلم" به تمامی نویسندگان،منتقدان،طراحان،ویراستاران،مدیران بخش کتاب،گویندگان،مترجمان ناول کافه تعلق می‌گیرد
 4.  

  مدال طراح انجمن

  . این مدال به طراحان انجمن تعلق می‌گیرد.
 5.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به مدیران انجمن تعلق می‌گیرد.