نقد فیلم و سریال

نقد بر اساس نظریه مرگ مولف

0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ

نقد مولف محور

0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ

نقد نشانه شناسانه

0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ

نقد روانکاوانه

0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ

نقد کارکردی

0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ
O
پاسخ ها
5
بازدیدها
8
!!!OMID!!!
O
O
پاسخ ها
0
بازدیدها
4
!!!OMID!!!
O
دختر آریایی
0
پاسخ ها
0
بازدیدها
16
دختر آریایی
دختر آریایی