تالار کتاب گویا

قوانین و فراخوان گویندگی جدید

9
موضوع ها
54
ارسال ها
9
موضوع ها
54
ارسال ها
Nasimbano
  • Nasimbano

رمان های در حال ضبط

1
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها

کتاب های متفرقه درحال ضبط جدید

2
موضوع ها
11
ارسال ها
2
موضوع ها
11
ارسال ها

دلنوشته و دکلمه های صوتی شده کاربران جدید

22
موضوع ها
30
ارسال ها
22
موضوع ها
30
ارسال ها

دلنوشته و دکلمه های متفرقه جدید

13
موضوع ها
20
ارسال ها
13
موضوع ها
20
ارسال ها
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.