چت روم ناول کافه
Rules Help Users
 • در حال حاضر هیچ کاربری در چت روم نیست.
 • PaRiA @ PaRiA:
  کچل کنی ...همین الان نادیدت میزنم.
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  وای بچه ها من امروز تو کشتی یکیو دیدم دل ز قفسهۦ سینه ام ربود
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  نمی تونی نادیدش بزنی:))
 • mrx @ mrx:
  @PaRiA,
  نمی کنم :(
 • mrx @ mrx:
  @BaHaR sHaYgAn,
  بهااااااااااار
 • PaRiA @ PaRiA:
  @mrx, افرین.
 • mrx @ mrx:
  من برم آب بخورم سرفه نابودم کرد :(
 • mrx @ mrx:
  میام
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  @mrx عا؟
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  پری هوووی
 • PaRiA @ PaRiA:
  :/
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  آهنگ سلام ـ سوگند رو بگوش قشنگه
 • PaRiA @ PaRiA:
  :/
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  عا :|
 • PaRiA @ PaRiA:
  :/
 • PaRiA @ PaRiA:
  من قرم باهات در ک نکردی هنوز اینو*-*
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  :|
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  فدای سرم گوش نکن :| میرم ب آنه میگم گوش کنه:|
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  من باید قهر باشمآ -_-
 • PaRiA @ PaRiA:
  هه..برو دیگه مهم نیس.
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  :yawn:
 • mrx @ mrx:
  :hanged:
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  آرامش:))
 • mrx @ mrx:
  همون شکلک که سر خودشو میزنه به دیوار نبود... بجاش اینو گذاشتم
 • BaHaR sHaYgAn @ BaHaR sHaYgAn:
  مترادفش همونه اشکال نداره